Lærling

Tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøve i et lærefag og inngår lærekontrakt med en lærebedrift. I lærebedriften gis det både opplæring og praksis i et fag.