Sysselsatte i helseforetakene

Antall sysselsatte med hovedarbeid i et av helseforetakene. Bistillinger er også omfattet av de nye pensjonsreglene, men er ikke inkludert i antallet på 120 000 sysselsatte.

Sysselsatte: Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka/-dagen, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l.