Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten er en samlebetegnelse for sykehus, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ambulansetjeneste, rehabilitering og lab/røntgen. Sykehus utgjør den største delen av spesialisthelsetjenesten.