Spedbarnsdødelighet

Antall døde barn under ett år per 1 000 levendefødte.