Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel november 2016 til og med januar 2017 mot august til og med oktober 2016. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.