Seksuallovbrudd

Lovbruddsgruppen Seksuallovbrudd består av lovbruddstypene: 

- Voldtekt, i alt

- Voldtekt, forsøk

- Seksuell omgang i overmaktsforhold

- Seksuell omgang, barn 14-15 år

- Seksuell omgang mellom nærstående

- Seksuell handling

- Seksuelt krenkende adferd

- Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.