Rusmiddellovbrudd

Lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd består av lovbruddstypene: 

- Narkotikalovbrudd

- Doping

- Ruspåvirket kjøring

- Alkoholovertredelse, i alt

- Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.