Sentralitet (gjerningssted)

Standard regional inndeling av kommunene etter kommunenes geografiske beliggenhet sett i forhold til tettsteder av ulik størrelser (4-delt). Disse er videre inndelt etter geografisk beliggenhet i forhold til landsdelssentrene (9-delt). Den 4-delte versjonen omfatter sentrale, noe sentrale, mindre sentrale og minst sentrale kommuner. Les mer i Om statistikken.