Kommunestørrelse (gjerningssted)

Gruppering av kommunene etter folkemengde, og i kriminalstatistikkene benyttes en 7-delt inndeling.