Mishandling i nære relasjoner

Inngår i lovbruddstypen Voldslovbrudd. Omfatter mishandling både med og uten bruk av vold. Frem til 1.10.2015 inneholdt statistikken og straffeloven bestemmelser om mishandling «i familieforhold», som i straffeloven av 2005 og nye statistikker er utvidet til å gjelde «i nære relasjoner». Der hvor mishandling i nære relasjoner er omtalt i denne teksten, er også lovbruddstypen grov mishandling i nære relasjoner inkludert. Se Standard for lovbruddstyper 2015.