Vold og mishandling

Lovbruddsgruppen Vold og mishandling består av lovbruddstypene: 

- Voldslovbrudd

- Trusler, i alt

- Ran og utpressing

- Tvang

- Frihetsberøvelse

- Omsorgs- og familieforhold

- Hensynsløs adferd og personforfølgelse

- Menneskehandel

- Terror og terrorrelatert handling

- Annen vold og mishandling

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.