Eiendomsskade

Lovbruddsgruppen Eiendomsskade består av lovbruddstypene: 

- Skadeverk (inndelt etter tre nivåer av grovhet)

- Fare for allmennheten ved brann og annen skade

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.