Annet vinningslovbrudd

Lovbruddsgruppen Annet vinningslovbrudd består av lovbruddstypene: 

- Heleri og hvitvasking

- Bedrageri, i alt

- Underslag, i alt

- Økonomisk utroskap

- Korrupsjon og påvirkningshandel

- Regnskapsovertredelse

- Kreditorrelatert lovbrudd

- Skatt og avgift

- Tolloven

- Annet næringslivs- og økonomilovbrudd

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.