Eiendomstyveri

Lovbruddsgruppen Eiendomstyveri består av lovbruddstypene: 

- Tyveri i alt (inndelt etter tre nivåer av grovhet og Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy)

- Annen bruk og besittelse av andres eiendel

 

Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd.