Nettoinnvandringa

Talet på dei som har innvandra, minus talet på dei som har utvandra.