Afrika, Asia etc.

SSBs todeling av verdens land hvor Afrika, Asia etc. består av land i Afrika, Asia med Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. mens EØS etc. omfatter EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.