Obligasjoner

Omsettelig standardisert verdipapir med opprinnelig løpetid på over ett år. Obligasjoner blir emitterte for å skaffe tilgang til kapital og er et alternativ til å ta opp lån i bank.