Elspotpris

Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere mellom prisområder avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5).