Realkapital

Infrastruktur, bygninger og varige driftsmidler, samt FoU og patenter.