Statens petroleumsinntekter

Omfatter skatter og avgifter fra petroleumssektoren, samt utbytte på statens eierandeler i petroleumsvirksomheten.