Arbeidsløysa

Arbeidslause er personar utan inntektsgjevande arbeid som prøvde å skaffe seg slikt arbeid dei siste fire vekene, og som kunne ha påteke seg arbeid innan to veker. Ufrivillig permitterte blir rekna som arbeidslause etter å ha vore permitterte samanhengande i tre månader.