Aksjefond

Verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.