Sesongjusterte tall

På grunn av bevegelige helligdager som påske, og ferieavvikling i juli og desember, vil intensiteten i produksjonen variere gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til en annen. For å ta høyde for slik sesongvariasjon så sesongjusteres tallseriene slik at man kan analysere den underliggende aktivitetsutviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med noe varsomhet.