Norsk næringslivet, inkludert næringsrettede forskningsinstitutter

I internasjonal FoU-statistikk er næringsrettede forskningsinstitutter inkludert i næringslivet. I den nasjonale statistikken inngår disse instituttene derimot ikke i næringslivet, men i instituttsektoren.