Skogfondkonto

Skogfondkontoen er en rentefri konto der skogeieren må avsette mellom 4 og 40 prosent av verdien av tømmeret de hogger. Disse pengene kan de senere bruke til ulike investeringer som skogplanting, ungskogpleie med mer.