Personlig skogeier

Når skogeiendommen eies av én eller flere enkeltpersoner, kalles eierne personlige skogeiere. Noen skogeiendommer har flere personlige skogeiere. I de tilfellene er én av eierne valgt som referanseperson i denne statistikken. Resten av sameiets inntekter inngår da ikke i statistikken.