Bruttoledighet

Er summen av registrerte helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak