Arbeidsledighetsprosent

Prosentandelen arbeidsledige for en gruppe beregnes som antall registrerte arbeidsledige i prosent av antall i arbeidsstyrken for den samme gruppen. Arbeidsstyrken er summen av arbeidsledige og sysselsatte.