Registrert helt ledige

Dette er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må disse personene ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke som registrert ledige.