Innvandrere

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. Det er kun gruppen av bosatte innvandrere som omtales hvis ikke annet er presisert. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.