Ikke-finansielle foretak

Omfatter offentlig eide ikke-finansielle foretak og privateide ikke-finansielle foretak.