Et utvalg banker og kredittforetak

Rentestatistikk med månedlig frekvens produsert med data fra et utvalg banker og kredittforetak. Utvalget skal omfatte minst 75 prosent av totale utlån/innskudd. Utvalget oppdateres i januar hvert år.