Norskkontrollert

Norskkontrollert tyder at føretaket har Noreg som ultimat eigarland. Dette er landet der det "siste" føretaket i eigarkjeda, det vil seie som ikkje er kontrollert av eit anna føretak, ligg.