Terminalpassasjerer

Summen av passasjerer om bord ved ankomst og ved avgang. En passasjer på en innenlands flygning, telles to ganger – en gang på avreisested og en gang på landingssted. Passasjerer i transfer og transit er talt to ganger.