Små og mellomstore foretak

Små foretak har 10 til 49 sysselsatte, mellomstore har 50 til 249 sysselsatte, mens mikroforetak har 0-9 sysselsatte (og regnes med i gruppen små og mellomstore når denne brukes samlet). I rapporten defineres et uavhengig foretak som et foretak som ikke har eierskapstilknytning til andre foretak, mens et avhengig foretak er eierskapsmessig knyttet til andre i et konsern eller på annen måte.