Bearbeidingsverdi

Et mål på verdiskapning: Verdien av produksjon minus kostnader fra innsatsfaktorer som varer, arbeidskraft og andre tjenester.