Tjenester til utvinning av råolje og naturgass

Indeksen måler den samlede prisutviklingen innenfor blant annet leie av rigg med mannskap (dagrate), ulike boretjenester, som for eksempel retningsbestemt boring, i tillegg til leie av båt til ulike undervannsoperasjoner.