Årsvekst

Generell vekst i verdien av en størrelse i ett kalenderår sammenlignet med verdien for samme størrelse året før. Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten som angir veksten i en størrelse fra én måned ett bestemt år til samme måned året etter.