Avgang

Det at bygningsmasse går tapt på grunn av brann, rivning, skred osv.