Avgang

Det at bygningsmasse går tapt på grunn av brann, riving, skred osv.