Ombygging

Det at boliger kommer til som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse.