Bebygd areal

Alle typer bebyggelse, konstruksjoner og permanent opparbeidet overflate samt tilhørende arealer.