Ansatte

Statistikken omfatter ansatte lønnsmottakere. En ansatt kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, slik at antallet arbeidsforhold vil kunne overstige antall ansatte (individer) i populasjonen. Det er kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår i statistikken. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.