Undersysselsatte

Deltidssysselsatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid.