Endringer i niv├ątall

Mindre avvik som skyldes avrunding kan forekomme.