Avkastning

Avkastning på direkteinvestert kapital er definert som utbetalt utbytte, reinvestert fortjeneste samt avkastning på annen kapital (netto renteinntekter).