Direkteinvesteringer

Viser norske investeringer i utlandet og utenlandske investeringer i Norge med en eierandel på 20 prosent eller mer.