Kroppsmasseindeks (BMI)

En persons kroppsmasseindeks beregnes ved hjelp av følgende formel: Kroppsmasseindeks BMI = Vekt / (Høyde x Høyde).

Eksempel på beregning av BMI: En kvinne som er 1,70 meter høy og veier 75 kilo har en BMI på (75 / (1,70 * 1,70)) = 25,95.