Kabotasje

Innenrikstransport innen et annet land enn der transportmidlet er registrert.