innenriks

Kun transporter der godset er både på- og avlesset i Norge eller passasjerer som har gått både på og av i Norge.