I 2015

Tallene for EU/EØS i 2016 offentliggjøres etter at denne artikkelen er publisert.